รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 A-MATH
สถานที่เรียน : 134
- - - - 20 19
2 ALLABOUT JAPAN
สถานที่เรียน : 243
- - - - 20 19
3 Atlatl แผนที่
สถานที่เรียน : 525
- - - - 20 20
4 Biology for life
สถานที่เรียน : ห้องชีววิทยา
- - - - 20 19
5 BRAIN FITNESS
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
- - - - 20 19
6 Computer Science
สถานที่เรียน : ห้องสืบค้น
- - - - 20 22
7 Crossword Games
สถานที่เรียน : 233
- - - - 20 20
8 Esports
สถานที่เรียน : 232
- - - - 20 20
9 Funny English with Netflix
สถานที่เรียน : 231
- - - - 20 24
10 International folkores
สถานที่เรียน : 147
- - - - 20 22
11 O-NET คณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : 137
- - - - 20 4
12 SN guide
สถานที่เรียน : 222
- - - - 20 12
13 Splendee
สถานที่เรียน : 431
- - - - 20 19
14 Splendor
สถานที่เรียน : 432
- - - - 20 25
15 Super Fun Role Play
สถานที่เรียน : 442
- - - - 20 20
16 การ์ตูนญี่ปุ่น
สถานที่เรียน : 243
- - - - 20 20
17 ของใช้จากรีไซเคิล
สถานที่เรียน : 342
- - - - 20 18
18 เข้าใจวัยรุ่น
สถานที่เรียน : 126
- - - - 20 19
19 คณิตคิดเร็ว
สถานที่เรียน : 131
- - - - 20 19
20 คณิตคิดสนุก
สถานที่เรียน : 133
- - - - 20 20
21 คณิตรอบตัว
สถานที่เรียน : 135
- - - - 20 18
22 คนทำค่าย
สถานที่เรียน : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- - - - 20 19
23 คำคมหรรษา
สถานที่เรียน : 533
- - - - 20 21
24 คุณธรรมหรรษา
สถานที่เรียน : 524
- - - - 20 20
25 คุยเฟื่องเรื่องเพลงเรื่องหนัง
สถานที่เรียน : 443
- - - - 20 20
26 คุยเล่นเป็นจีน
สถานที่เรียน : 148
- - - - 20 22
27 จิตอาสาต้นกล้าคนดี
สถานที่เรียน : งานไม้
- 20 20
28 ซูโดกุ
สถานที่เรียน : 134
- - - - 20 20
29 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ปฏิบัติการดนตรีไทย
- 20 19
30 เด็กกิจกรรม
สถานที่เรียน : 522
- - - - 20 22
31 เด็กกิจกรรม
สถานที่เรียน : 522
- - - - 20 21
32 เด็กโสตฯ
สถานที่เรียน : COM 3
- - - - 20 19
33 ทักษะการแก้ปัญหา
สถานที่เรียน : 135
- - - - 20 21
34 ทันโลก
สถานที่เรียน : 341
- - - - 20 22
35 เทควันโด
สถานที่เรียน : ห้องพละ
- - - - 20 20
36 เทพหมากฮอต
สถานที่เรียน : หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- - - - 20 20
37 เที่ยวชมงานศิลป์
สถานที่เรียน : ห้องทัศนศิลป์
- - - - 20 21
38 ธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน : ธนาคารโรงเรียน
- - - - 20 21
39 นักภูมิศาสตร์
สถานที่เรียน : 521
- - - - 20 21
40 นักสะสม
สถานที่เรียน : 333
- - - - 20 20
41 นาฏศิลป์
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์
- 20 42
42 นิทานภาษาอังกฤษหรรษา
สถานที่เรียน : 441
- - - - 20 19
43 แนะแนวสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 138
- - - - 20 20
44 บอร์ดเกม
สถานที่เรียน : 133
- - - - 20 20
45 บัณฑิตน้อย
สถานที่เรียน : 526
- - - - 20 17
46 บาสเก็ตบอล
สถานที่เรียน : สนามบาส
- 20 21
47 ประชาสัมพันธ์
สถานที่เรียน : ห้องประชาสัมพันธ์
- - - - 20 17
48 ประวัติศาสตร์จีน
สถานที่เรียน : 148
- - - - 20 20
49 เปเปอร์มาเช่
สถานที่เรียน : ช่างยนต์
- - - - 20 20
50 ฟุตซอล
สถานที่เรียน : สนาม
- 20 23
51 โฟล์คซอง
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล
- 20 57
52 ภาษาพาเพลิน
สถานที่เรียน : 537
- - - - 20 19
53 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
สถานที่เรียน : 521
- - - - 20 19
54 ยุวบรรณารักษ์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
- - - - 20 22
55 ระเบียบวินัย
สถานที่เรียน : ลานหน้าห้องปกครอง
- - - - 20 20
56 รักษ์ภาษา
สถานที่เรียน : ห้องสมุดเสียง
- - - - 20 28
57 เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ
สถานที่เรียน : 138
- 20 22
58 วิจารณ์ภาพยนตร์
สถานที่เรียน : 536
- - - - 20 20
59 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สถานที่เรียน : ห้องเคมี
- - - - 20 20
60 วิทยาศาสตร์น่ารู้
สถานที่เรียน : 433
- - - - 20 17
61 ส่งเสริมทักษะการคิด
สถานที่เรียน : 136
- - - - 20 23
62 สนุกกับROBOT
สถานที่เรียน : COM 4
- - - - 20 20
63 สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์
สถานที่เรียน : ห้องฟิสิกส์
- - - - 20 23
64 สบู่หรรษา
สถานที่เรียน : 343
- - - - 20 22
65 สมบัติผู้ดี
สถานที่เรียน : 525
- - - - 20 20
66 สมุนไพรสู่สากล
สถานที่เรียน : 123
- - - - 20 21
67 สมุนไพรสู่สากล
สถานที่เรียน : 123
- - - - 20 21
68 สังเกตการณ์โลกและดาราศาสตร์
สถานที่เรียน : 332
- - - - 20 21
69 เหรียญโปรยทาน
สถานที่เรียน : ห้องครัว
- 20 22
70 แฮนด์บอล
สถานที่เรียน : สนาม
- 20 25